Gjødselemne til økologisk drift

06.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Frøydis Lindén

 

I vanleg økologisk drift kan husdyrgjødsel frå konvensjonell drift nyttast, når det ikkje er økologiske gjødselkjelder tilgjengelege og du har eit dokumentert behov for ekstra gjødsel. Ein rapport som Njøs Næringsutvikling laga i 2012, viser kva for gjødselslag til økologisk frukt- og bærproduksjon som finst på marknaden og korleis dei kan nyttast.

Les heile artikkelen her...