Økologisk plantevern

06.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Frøydis Lindén

 

Njøs Næringsutvikling har fått i oppdrag å utgreie flaskehalsar innan økologisk frukt - og bærproduksjon, med vekt på plantesjukdommar og ugrashandtering. Av dei plantevernmidla som ein vurderar det er størst behov for i økologisk produksjon, er svovelkalk og feromon/kairomon.

Les heile artikkelen her...