Fagartiklar

06.05.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Frøydis Lindén

På denne sida vil du kunne finne aktuelle fagartiklar om økologisk frukt og bær. Det er i fyrste omgang artiklar som er publisert i fagbladene Norsk frukt og bær og Økologisk Landbruk, som er relevante for økologisk frukt- og bærdyrking.