Norsk Frukt og Bær nr 3 / 2015

18.06.2015 ,  Endre Bjotveit

  

  

Kommentar: Import av jordbærplanter. Hva nå? V/ Tor Kjetil Kongsrud . . . . . . . .  3

 

Bladprøvar, klorofyllmåling
og nitratmåling i bær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
«Junigulsjuke» i jordbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Drosophila suzukii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aktuelle tidlegmodnande søtkirsebærsortar. . . 10
Utprøving av ACTISIL i bringebær. . . . . . . . . . .16
Best av avling og økonomi med tett
bestand og høy N-gjødsling i bringebær. . . . . .18
Strategi mot gråskimmelresistens i jordbær. . . .19
Aukande etterspurnad motiverer til
ugraskamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Bærseminar 2015
– utlendingene banker på!. . . . . . . . . . . . . . . .22
Vurdering av kvalitet i historiske eplesorter. . . .24
Nye dyrkingssystemer utvikler
dansk jordbærproduksjon. . . . . . . . . . . . . . . . .26
Samanlikning av to bladgjødslingspreparat
i plomme og eple. . . . . . . . . . . . . . . . .28
Føregangsdyrkarar er nav i klynger . . . . . . . . . .31
God start for nye norske sorter. . . . . . . . . . . . . .32