Norsk Frukt og Bær nr 6 / 2008

24.07.2015 ,  Endre Bjotveit

Kommentar: Norsk jordbær og bringebær til konservesindustrien - skal vi skrive historia om den, eller har den ei framtid? v/ Geir Myklebust, leiar i forhandlingsutvalet for raude industribær

Økologisk Aroma-eple hausta til rett tid kan lagrast 4

Epletesting på Økern 7

Fagtidsskriftet "Yrkesfruktdyrking" og Norsk Fruktdyrkarlag for 50 år sidan 9

Kva vet vi om bladveps i norske bærvekster? 12

Høsttemperatur, blomstring og avling hos tidlige og seine jordbærsorter 16

Positive sideeffekter av plantevernmidlet Signum 21

Studietur til Skotland mars 2008 22

Småskala foredling og omsetning av frukt og bær i Sveits 28