Norsk Frukt og Bær nr 6 / 2005

26.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Endre Bjotveit

INNHALD:
Kommentar: Sortsrettigheter av Jostein Fjeld 3
Korleis få norske forbrukarar til å føretrekkja norsk frukt? 4
Kanadiske jordbærsortar klarer tøffe vintre i Nord-Sverige 7
Økologisk frukt og bær - hvilken vei går utviklingen her i landet? 8
Sort og smak viktig i marknadsføring av norsk frukt? 10
Vindnett 14
Bruk av nyttenematoder mot rotsnutebiller i jordbær 16
Store forhold i Polen 18
Studietur i bringebær til Perth i Skottland 21
Utviklingstendensar i plommeproduksjonen 24
Tomas L. Sekse til minne 26
Polsk familieforetak med stor aktivitet 28
Auka plommeproduksjon i Nordfjord 30
Mer fagkunnskap på nettet 32