Norsk Frukt og Bær nr 5 / 2005

26.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Endre Bjotveit

INNHALD:
Kommentar: Etter ein sesong på Sekse som ikkje har vore morosam av Terje Larssen 3
Til seters for å dyrke jordbær 4
Værvern til søtkirsebær - del 2 6
Larver i kirsebær: Ikke alltid kirsebærflue! 9
Besøk hos Lærdal Grønt BA 10
GPS - Navigatør for norsk fruktnæring 13
Solbær - Til sunn glede 16
Frukttreproduksjon og plantemateriale i Belgia og Nederland - Inntrykk frå ein studietur 18
Sonata - Ny hollandsk sort med spennende egenskaper 21
Bringebærsesongen 2005: Brukbare avlinger trass i vanskelig overvintring 22
Ferske bær og frisk saft 24
Dyrkingsverdi av 21 søtkirsebærsortar for andre halvdel av sesongen 26
Utprøving av vindruesorter 30
Eplefestivalen 32