Norsk Frukt og Bær nr 6 / 2004

26.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Endre Bjotveit

INNHOLD:
Kommentar: Flytande arbeid av Dag Raustein 3
Fagtur: ”Vær-vern” i Nederland 4
Ulike dekkesystem mot sprekking og
fugleskade til søtkirsebær 8
Satsing på nye dyrkingsteknikkar
i kjernefrukt 11
En erstatter for ‘Senga Sengana’? 12
Plommeviklar funne i Leikanger i Sogn 13
Pomanjou - inntrykk frå ein fransk
fruktdyrkar 14
Eplafestivalen 17
Kan indusert resistens verta ei alternativ
rådgjerd mot Phytophthora-sjukdomar i
jordbær? 18
Økologisk frukttre - ny planteskole i Telemark 20
Økologiske jordbærplanter
- med utgangspunkt i vevskultur 21
Lovande tsjekkiske eplesortar 22
Årsmøtet i Norges Jordbærdyrkarlag
- Gardermoen 24
Årets største elpe 25
Plantevernmidler mot skadedyr - hva skjer? 26
Fortsatt jordbærsvartflekk! 27
Solbærgallmidd - kontroller feltene! 28
Blåbærdyrking i Portugal og Spania 30
Nordisk frukt- og bær konferanse 2006 32