Norsk Frukt og Bær nr 4 / 2004

26.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Endre Bjotveit

INNHOLD:
Leder: Hundreogsjefen av Gjermund Bergaust 3
Fra sortsprøving i solbær 4
Glimt frå eple- og pæreproduksjon
i Danmark 6
Hvem har årets største frukt 9
Fagkunnskap på www 10
Vöen - nytt dekksystem for søtkirsebær 12
Maskinhausting i bringebær 14
Satsing på økologisk bringebær 16
Nytt oppslagsverk i skade- og
nyttedyr for frukt og bær 19
Jorddekke som forsvinner 20
Etylen i frukt og bær (del 3)
Korleis unngå skadar av etylen 22
Frostskade i morell og jordbær 24
Jordbærsesongen 2004 25
Humlebladlus –
hva gjør den på plomme? 26
Støttestativ – eit alternativ til
impregnert staur i fruktdyrkinga? 29
Ny bok: 32