Norsk Frukt og Bær nr 2 / 2004

26.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Endre Bjotveit

INNHOLD:
Kommentar: Overgangsregler til besvær av Petter Nilsen 3
Senga Sengana 60 år 4
Delikatesser med framtid 6
Alternativ formingsmåte i plommer 8
Plommeveps 10
Eplevikler – biologi,
overvåking og bekjempelse 12
Skjering av pære 15
Sognefrukt fra Sognefrukt BA 16
Samla plantevernstrategi mot
teger i norsk pære- og epledyrking 20
Jordbærplukking i 25 uker 22
Sprøyting etter varsel
mot gråskimmel i jordbær 24
Gjødsling av intensive epleplantingar 26
Fagstoff på nettet 29
Bedre forhold for utenlandske
sesongarbeidere i landbruket 30