Norsk Frukt og Bær nr 6 / 2003

26.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Endre Bjotveit

INNHOLD:
Kommentar av Arne Stensvand 3
Nordiske jordbærforskere samlet på Biri 4
‘Discovery’, ‘Åkerø Hassel’ og ‘Aroma’
i to intensive plantesystem-
ei økonomisk vurdering 6
30.000 bønder på skolebenken 9
Prøver med Extenday’ reflekterande
duk under frukttre 10
Resultat fra sortsforsøk i bringebær 12
Druesorten Zilga 15
Den franske matmarknaden’ 16
Jordbærøyeflekk øker i omfang 18
Historisk kransekål i Hardanger 20
Biologisk bekjempelse av gråskimmel
på jordbær - hvor langt er vi kommet? 22
Prøving av eplesortar i økologisk dyrking 26
Nissorun tillatt i frilandsjordbær 29
Pilotprosjekt Økologisk frukt-
og bærdyrking 30
Fruktdagar i Hardanger 31
‘Ritt Bjerregaard’ ny norsk eplesort 32